ÜRÜNLER DETAYI

Radyal Fanlar (Hücreli Aspiratörler)
ÜRÜN DETAYI

CJBD

Isı ve ses izolasyonlu tek cidarlı galvaniz sacdan mamül hücre içinde, öne eğik sık kanatlı, direkt akuple radyal fanlar.

CJBX

Isı ve ses izolasyonlu tek cidarlı galvaniz sacdan mamül hücre içinde, öne eğik sık kanatlı, kayış-kasnak sürücülü radyal fanlar.

Teknik Çizim

Teknik Bilgi